Trwa ładowanie...
d1ek0tq
espi

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zmiana warunków poręczenia udzielonego spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o....

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zmiana warunków poręczenia udzielonego spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o. (43/2011)
Share
d1ek0tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków poręczenia udzielonego spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2009 z dnia 30 października 2009 roku informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku Makarony Polskie S.A. zawarła z bankiem HSBC Bank Polska S.A., w trybie korespondencyjnym, Aneks do umowy zabezpieczenia korporacyjnego zobowiązań spółki Stoczek Sp. z o.o. (Makarony Polskie S.A. posiada 100% udziałów w tej spółce) wobec HSBC Bank Polska S.A. wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009 roku wraz z aneksami (dalej "Aneks"). Zgodnie zawartym Aneksem podwyższeniu uległa maksymalna wysokość odpowiedzialności poręczyciela z dotychczasowego poziomu 3.000.000,- zł do poziomu 4.500.000,- zł, w związku z podniesieniem przez HSBC Bank Polska S.A. limitu kredytowego dla spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. z poziomu 2.000.000,- zł do poziomu 3.000.000,- zł (raport bieżący nr 42/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku). Poręczenie obowiązywać będzie w okresie do 28 lutego 2016r. lub do czasu spłaty kredytu przez spółkę
zależną. Makarony Polskie S.A. nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za udzielenie ww. poręczenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podkarpacka 15
(ulica) (numer)
017 8753010 017 8753011
(telefon) (fax)
biuro@makarony.pl www.makarony.pl
(e-mail) (www)
8133278856 691674708
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu
2011-11-23 Jarosław Szpryngwald Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ek0tq

Podziel się opinią

Share
d1ek0tq
d1ek0tq