Trwa ładowanie...
d19xa7u

MAKOLAB - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014 (13/2015) - EBI

MAKOLAB - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014 (13/2015)

Share
d19xa7u
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd MakoLab S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w dniu 29.09.2014 r. polityki dywidendowej na lata 2014-2016, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014 oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 08.05.2015 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 1 061 209,50 zł, co stanowi 15 gr na każdą akcję. Szacowany zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 wyniósł 2 305 tys. zł. Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Zieliński Prezes Zarządu
Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19xa7u

Podziel się opinią

Share
d19xa7u
d19xa7u