Trwa ładowanie...
d1lk4ml

MAKOLAB S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu MakoLab S.A. (1/2013)

MAKOLAB S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu MakoLab S.A. (1/2013)

Share
d1lk4ml

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKOLAB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji przez Prezesa Zarządu MakoLab S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych Zarząd MakoLab S.A. informuje, że w dniu 17.01.2013 Zarząd powziął informację iż Pan Wojciech Zieliński, pełniąc obowiązki Prezesa Zarządu MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, w 2012r. dokonał za pośrednictwem rynku Newconnect następujących transakcji na akcjach MakoLab S.A. będących w wolnym obrocie: 1. W dniu 10.07.2012, kupno 1000 akcji po cenie jednostkowej 1,00 zł co stanowiło wartość transakcji równą 1000,00 zł oraz kupno 500 akcji po cenie 0,98 zł co stanowiło wartość transakcji równą 490,00 zł; 2. W dniu 11.07.2012, kupno 500 akcji po cenie 0,98 zł co stanowiło wartość transakcji równą 490,00 zł; 3. W dniu 13.07.2012, kupno 500 akcji po cenie 1,05 zł
co stanowiło wartość transakcji równą 525,00 zł; 4. W dniu 28.12.2012, kupno 600 akcji po cenie 1,30 zł co stanowiło wartość transakcji równą 780,00 zł; Wskazane powyżej transakcje były jedynymi przeprowadzonymi przez Pana Wojciecha Zielińskiego transakcjami na instrumentach finansowych MakoLab S.A. w roku 2012. Łączna wartość transakcji w 2012r. wyniosła 3 285,00 zł, a łączny wolumen 3100 akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

| | | MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKOLAB S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-430 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Demokratyczna | | 46 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Wojciech Zieliński Mirosław Sopek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wojciech Zieliński Mirosław Sopek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

Podziel się opinią

Share
d1lk4ml
d1lk4ml