Trwa ładowanie...
d2oz2uo
d2oz2uo
espi

MAKRUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (43/2012)

MAKRUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (43/2012)
Share
d2oz2uo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących Rb 37/2012 z dnia 28 maja 2012r., Rb 38/2012 z dnia 28 maja 2012r., informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z kwoty 17.562.117,50 zł do kwoty 18.215.733,00 zł, to jest o kwotę 653.615,50 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 2.614.462 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,25zł (dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję i objęcie tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej przez Panów: 1) Sławomira Winieckiego w ilości 1.669.233 Akcji Serii J, 2) Dariusza Aranowskiego w ilości 362.003 Akcji Serii J, 3) Jacka Kazubowskiego w ilości 211.168 Akcji Serii J, 4) Jerzego Szubskiego w ilości 211.168 Akcji Serii J, 5) Arkadiusza Mulika w ilości 160.890 Akcji Serii J. W następstwie tej rejestracji wzrosła
ogólna liczba akcji i ilość głosów na WZA do 72.862.932. Jedyny akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów - Pan Rafał Jerzy posiada łącznie 59.512.456 akcji i głosów na WZA, co daje 81,67% w ogólnej liczbie akcji i głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-676 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Leśna 11-19
(ulica) (numer)
052 3236401 052 3236400
(telefon) (fax)
sekretariat@makrum.pl www.makrum.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2012-06-13 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oz2uo

Podziel się opinią

Share
d2oz2uo
d2oz2uo