Trwa ładowanie...
d19ccbm
espi

MAKRUM S.A. - Reorganizacja Grupy Kapitałowej MAKRUM (48/2011)

MAKRUM S.A. - Reorganizacja Grupy Kapitałowej MAKRUM (48/2011)

Share
d19ccbm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Reorganizacja Grupy Kapitałowej MAKRUM | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (MAKRUM) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia 27.06.2011 r. informuje o dalszych etapach postępowania w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM. Zarząd MAKRUM na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawił dokonane i planowane działania w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej MAKRUM dotyczące połączenia się MAKRUM ze spółką IMMOBILE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (IMMOBILE). W wyniku wcześniejszych transakcji IMMOBILE nabyło 100% udziałów w Euroinwest CDI Sp. z o.o. (CDI) z siedzibą w Bydgoszczy (w trakcie rejestracji w KRS). Zarząd MAKRUM zamierza dokonać połączenia kapitałowego MAKRUM z IMMOBILE poprzez nabycie 100 % udziałów w tej spółce. W celu realizacji tego zamiaru Zarząd, realizując upoważnienie zawarte w art. 11 ust. 1 Statutu MAKRUM w sprawie kapitału docelowego, planuje dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7 793 109 PLN poprzez emisje 31 172 436 akcji zwykłych na okaziciela. Zgodnie z tym artykułem Zarząd
w dniu dzisiejszym złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na niektóre warunki planowanego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. na ustalenie ceny emisyjnej na kwotę 2,15 PLN za jedną akcję, na wydanie nowych akcji w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w IMMOBILE oraz na częściowe pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji. Rada Nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu wyraziła zgodę podejmując jednogłośnie uchwałę zgodną z powyższym wnioskiem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19ccbm

| | | MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKRUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-676 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Leśna | | 11-19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3236401 | | 052 3236400 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@makrum.pl | | www.makrum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2011-12-19 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19ccbm

Podziel się opinią

Share
d19ccbm
d19ccbm