Trwa ładowanie...

Maksymalne odsetki za opóźnienie idą w górę. Zalegających z ratami czekają wyższe opłaty

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem - brzmi dobrze znane polskie przysłowie. Ale dla osób zalegających z płaceniem rat wcale nie będzie to lekki krok - od 1 stycznia 2016 roku zmienił się mechanizm obliczania odsetek od kredytów. Od tego roku za zaległości przyjdzie zapłacić więcej.

Share
Maksymalne odsetki za opóźnienie idą w górę. Zalegających z ratami czekają wyższe opłaty
Źródło: Fotolia, Fot: whitelook
d26598n

Jak wyglądało obliczanie odsetek maksymalnych do tej pory? Zgodnie z obowiązującą jeszcze do niedawna ustawą "maksymalne odsetki wynosiły czterokrotności stopy lombardowej NBP". Od 5 marca stopa lombardowa wynosi 2,5 procent, więc maksymalne odsetki nie mogły być wyższe niż 10 procent. Po zmianach istotna nie będzie już stopa lombardowa - a stopa referencyjna NBP.

Zgodnie z nowymi przepisami odsetki za opóźnienie nie będą mogły przekraczać stopy referencyjnej powiększonej o 5,5 procent (1,5 + 5,5) i pomnożonej przez dwukrotność. A to oznacza, że z 10 procent odsetki maksymalne urosły do 14 procent. Warto przypomnieć, że wszystkie odsetki za czas do 31 grudnia 2015 roku są liczone jeszcze według starej formuły i starej stawki.

Kwota zadłużenia Maksymalne odsetki za opóźnienie w 2015 Maksymalne odsetki za opóźnienie w 2016
200 zł 0,87 zł 1,22 zł
500 zł 4,38 zł 6,14 zł
1000 zł 8,76 zł 12,26 zł
2000 zł 17,53 zł 24,55 zł
5000 zł 43,83 zł 61,37 zł

Źródło: Obliczenia własne dla dwóch stawek odsetek maksymalnych przy założeniu, że dzień spłaty zadłużenia przypadał na 1 stycznia 2016 roku, a zobowiązanie zostało uregulowane 1 lutego 2016 roku, czyli po 32 dniach. Wysokość naliczonych odsetek zależy nie tylko od zadłużenia, ale również od czasu

d26598n

Wyższe odsetki maksymalne to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku. "Ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw przegłosował" jeszcze Sejm poprzedniej kadencji, a w październiku podpisał prezydent Andrzej Duda.

Kto najbardziej skorzysta na wprowadzanych zmianach? "Wprowadzane regulacje mają zapewnić zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyk ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy, co ma przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i poprawy dyscypliny płatniczej" - czytamy w uzasadnieniu do podpisanej ustawy.

Ustawa przewiduje, że Minister Sprawiedliwości w "Monitorze Polskim" będzie ogłaszał wysokość odsetek ustawowych, natomiast minister właściwy do spraw gospodarki będzie ogłaszał wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

d26598n

Podziel się opinią

Share
d26598n
d26598n