Trwa ładowanie...
d1dxg7z

"MALUCH+". MRPiPS dofinansuje żłobki dla dzieci z niepełnosprawnościami

MRPiPS dofinansuje żłobki i kluby dziecięce dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Resort ogłosił w piątek specjalną edycję konkursu "MALUCH+", organizowaną w ramach programu "Za życiem". Do rozdysponowania jest 15 mln zł.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
"MALUCH+". MRPiPS dofinansuje żłobki dla dzieci z niepełnosprawnościami
(East News, Fot: AGENCJA SE)
d1dxg7z

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu na działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, program skierowany jest tylko do gmin.

Dotacje przyznawane są w trzech modułach: moduł 1 to tworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Moduł 2 to dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu "MALUCH plus 2017"). Moduł 3 to zapewnienie funkcjonowania istniejących już miejsc opieki.

d1dxg7z

Rok programu Rodzina 500+. Jakie zmiany nas czekają?

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-plus-2017---edycja-specjalna-za-zyciem/. Formularz, wraz z wymaganymi załącznikami, można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.

"MALUCH+" to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Stworzono go, wówczas pod nazwą "MALUCH", po uchwaleniu tzw. ustawy żłobkowej, czyli ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, która funkcjonuje od 2011 r.

d1dxg7z

Dzięki ustawie żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej, nadzór nad nimi przejęło MRPiPS (wcześniej podlegały resortowi zdrowia). W myśl ustawy opieka nad dziećmi do lat trzech jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego (zajmującego się kilkorgiem dzieci u siebie w domu, ale opłacanego przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice, a ZUS opłaca za nią składki, jeśli jest zatrudniona na podstawie umowy).

Program "Za życiem", wprowadzony z początkiem tego roku, ma wspierać rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi.

d1dxg7z

Podziel się opinią

Share
d1dxg7z
d1dxg7z