Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

MARKA - Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (17/2015) - EBI

MARKA - Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Marka S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o rejestrację w depozycie obligacji serii H1 (?Obligacje?) w liczbie 2.000 (dwa tysiące) o wartości nominalnej 1.000,00 złoty każda. Zgodnie z Uchwałą nr 02/14/01/15 w sprawie emisji obligacji serii H1 oraz Uchwałą nr 03/14/01/15 w sprawie przyjęcia Warunków emisji obligacji serii H1 (RB EBI 7/2015) , Obligacje objęte wnioskiem są emitowane w formie bezdokumentowej na podstawie przepisów Art. 5a ustawy o obligacjach, a ich rejestracja w depozycie papierów wartościowych odbywa się zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka wnioskuje o rejestrację Obligacji pod nowym kodem. Obligacje objęte wnioskiem są przedmiotem oferty publicznej i będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Konopka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y