Trwa ładowanie...
d44tgk2

MARVIPOL S.A. - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej. (3/2013)

MARVIPOL S.A. - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej. (3/2013)

Share
d44tgk2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu w dniu 3 stycznia 2013 r. następujących oświadczeń: - oświadczenia Pana Andrzeja Nizio, pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, o rezygnacji z dniem 3 stycznia 2013 r., ze względów osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A., - oświadczenia Pani Ewy Nizio o rezygnacji z dniem 3 stycznia 2013 r., ze względów osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A., - oświadczenia Pani Claudii Książek o rezygnacji z dniem 3 stycznia 2013 r., ze względów osobistych, z udziału w Radzie Nadzorczej Marvipol S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 536 50 00 | | +48 22 536 50 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-03 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44tgk2

Podziel się opinią

Share
d44tgk2
d44tgk2