Trwa ładowanie...
d1zqgk5
d1zqgk5
espi

MARVIPOL S.A. - Umowa kredytu ? aktualizacja informacji. (11/2015)

MARVIPOL S.A. - Umowa kredytu ? aktualizacja informacji. (11/2015)
Share
d1zqgk5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.
Temat
Umowa kredytu ? aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Nawiązując do treści Raportu bieżącego nr 005/2014 z dnia 7 marca 2014 r., Marvipol S.A. [Emitent] informuje o otrzymaniu Oświadczenia Getin Noble Bank S.A. [Bank] z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki, w związku z dokonaną przez Emitenta w dn. 24 marca 2015 r. spłatą całości zobowiązań wynikających z Umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych nr KRI\1443967 [Umowa] o kredyt w kwocie 43.000.000,- PLN, zawartej z Bankiem w dniu 7 marca 2014 r. Określony w treści Umowy termin ostatecznej spłaty kredytu był wyznaczony na dzień 20 stycznia 2016 r. W związku z dokonaną spłatą stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu hipoteka do kwoty 64.500.000,- PLN ustanowiona na będącej własnością Emitenta nieruchomości położonej przy ul. Sokratesa w Warszawie, zostanie zwolniona.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
+48 22 536 50 00 +48 22 536 50 01
(telefon) (fax)
gpw@marvipol.pl www.marvipol.pl
(e-mail) (www)
526-12-11-046 011927062
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Łukasz Sekuła Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zqgk5

Podziel się opinią

Share
d1zqgk5
d1zqgk5