Trwa ładowanie...
d17qvvr

Marża odsetkowa grupy Pekao spadła r/r do 2,8% na koniec III kw.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Marża odsetkowa grupy Banku Pekao spadła do 2,8% na koniec III kw. 2015 r. wobec 3,2% rok wcześniej, podał bank. Wskaźnik koszty do dochodów zwiększył się do 45,8% na koniec września w porównaniu z 44,9% rok wcześniej.

Share
d17qvvr

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte za 3 kwartały 2015 r. wyniosły 5 290,8 mln zł i były niższe o 4,0% w skali roku.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem wyniósł 3 161,2 mln zł i był niższy o 8,7% r/r ze względu na negatywny wpływ spadku stóp procentowych w tym w szczególności obniżenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek. Ten negatywny wpływ został częściowo skompensowany dzięki wyższym wolumenom.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 1,50 mld zł i był niższy o 2,8% r/r głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek interchange.

d17qvvr

"Wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w 3 kwartałach 2015 r. wyniósł 2 129,6 mln zł i był wyższy o 82,1 mln zł, tj. 4,0%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2014 r., dzięki wyższemu wynikowi z działalności handlowej, wspartemu zyskami ze sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, wspartym odszkodowaniem z tytułu umowy ubezpieczenia" - czytamy w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej (z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych) osiągnięte w I-III kw. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 2 421,1 mln zł. Były one niższe 2,2% w skali roku. Przy uwzględnieniu tych opłat, koszty wzrosły o 1,7% do 2,63 mld zł w I-III kw.

Bank podał, że opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w 3 kwartałach 2015 r. wyniosły 205,9 mln zł i były wyższe o 100,0 mln zł tj. 94,4% w skali roku ze względu na wyższe stawki opłat BFG wprowadzone w 2015 r.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw wyniósł 397,2 mln zł i był niższy o. 6,4% niż w I-III kw. 2014 r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec września 2015 r. wyniosła 6,3% i była lepsza o 0,6 pkt proc. w porównaniu z końcem września 2014 r.

Wskaźnik koszty do dochodów zwiększył się do 45,8% na koniec września w porównaniu z 44,9% rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 1 854 mln zł (spadek o 8,4% r/r), co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 10,4%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%.

(ISBnews)

d17qvvr

Podziel się opinią

Share
d17qvvr
d17qvvr