Trwa ładowanie...
dflsn45

MAXIMUS - Informacja dotycząca zbycia udziałów. (24/2015) - EBI

MAXIMUS - Informacja dotycząca zbycia udziałów. (24/2015)

Share
dflsn45
NEW CONNECT
Raport EBI nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca zbycia udziałów.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 31.08.2015 roku zbył na rzecz Spółki zależnej Sferazakupow.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej - 50% udziałów w prawie do domeny internetowej o nazwie Sferazakupow.pl wraz ze znakiem towarowym Sferazakupow.pl, na które zostało udzielone prawo ochronne w Urzędzie Patentowym RP pod numerem 267776 z dniem 19.03.2012 oraz wszelkimi prawami z tego wynikającymi. Zbycie przedmiotowej domeny oraz znaku towarowego nie stanowi zbycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji nie przekracza 20% wartości kapitału własnego Emitenta. Podstawa prawna : §3 ust.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45