Trwa ładowanie...
d3828n7

MAXIMUS - Informacja objęcia udziałów o znacznej wartości w spółce Sferazakupow.pl. (14/2015) - EBI

MAXIMUS - Informacja objęcia udziałów o znacznej wartości w spółce Sferazakupow.pl. (14/2015)

Share
d3828n7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja objęcia udziałów o znacznej wartości w spółce Sferazakupow.pl. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym informuje, że w dniu 7.05.2015r. na podstawie uchwały numer 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MAXIMUS? S.A. z siedzibą w Bielsku ? Białej z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej ?Sferazakupow.pl? zależnej od ?MAXIMUS? S.A. oraz uchwały numer 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MAXIMUS? S.A. z siedzibą w Bielsku ? Białej z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały numer 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?MAXIMUS? S.A. z siedzibą w Bielsku ? Białej z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej ?Sferazakupow.pl? zależnej od ?MAXIMUS? S.A. utworzył Spółkę Sferazakupow.pl sp. z o.o. o kapitale zakładowym 500.000,00zł (pięćset tysięcy złotych), w której ?MAXIMUS? S.A. objął 400(czterysta) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych), o łącznej wartości nominalnej 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych), pokrywając je gotówką, co stanowi 80% w
kapitale zakładowym Spółki. Powyższe objęcie udziałów w spółce Sferazakupow.pl sp. z o.o. jest kwotą znaczącą, gdyż stanowi 16% kapitału własnego Maximus S.A. Podstawa prawna: §3 ust.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7