Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (4/2014)

MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (4/2014)
Share
d1sig7l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAXIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji MAXIMUS S.A. przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od Pani Izabeli Stodulskiej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Maximus S.A., iż w wyniku transakcji zakupu: - w dniu 11.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji MAXIMUS S.A. - w tym po cenie 0,20gr ? 275.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 1,47%. Przed wyżej wymienioną transakcją nie posiadałam akcji MAXIMUS S.A. W wyniku zawarcia transakcji zakupu na sesji zwykłej na rynku NewConnect w dniu 11.03.2014, roku Pani Izabela Stodulska posiada 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Maximus S.A. Stanowiących 1,47% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,47% ogólnej liczby głosów. akcji MAXIMUS
S.A. Aktualnie Pan Izabela Stodulska posiada 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji Emitenta, co stanowi 1,47% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 275.000 głosów na WZA, co stanowi 1,47% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l