Trwa ładowanie...
d1w2p1a
espi

MBF Group - Zawiązanie spółki celowej Vabun S.A. (12/2015) - EBI

MBF Group - Zawiązanie spółki celowej Vabun S.A. (12/2015)

Share
d1w2p1a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiązanie spółki celowej Vabun S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 lutego 2015 roku została zawiązana aktem notarialnym spółka pod firmą Vabun Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Vabun S.A. wynosi 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.600.000, b) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.410.000, c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 120.000, d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 120.000, e) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.250.000. Akcje imienne serii A i B uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy na zgromadzeniu akcjonariuszy. Emitent objął w spółce Vabun S.A. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 27,78% w kapitale zakładowym oraz 16,64% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy. Objęcie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Zawiązanie spółki Vabun S.A. bezpośrednio związane jest z podpisaniem umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w RB EBI 6/2015 z dn. 29 stycznia 2015 roku. Założyciele Vabun S.A. jednogłośnie wybrali do pierwszego zarządu spółki Radosława Majdana (Prezes Zarządu) i Adama Kaczyńskiego (Wiceprezes Zarządu). Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej Emitent posiada osobiste uprawnienie do wyboru 3 (trzech) członków w 5-osobowej Radzie Nadzorczej. Na przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Roberta Krassowskiego - Prezesa
Zarządu Emitenta. Emitent nie wyklucza dodatkowego zaangażowania kapitałowego w nowo powołaną spółkę. Firma Vabun S.A. zostanie włączona pod nadzór Wydziału ds. Inwestycji. Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w2p1a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Krassowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d1w2p1a

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w2p1a
d1w2p1a