Trwa ładowanie...
dv6imt3

MCI Management ma umowę z Erste na emisję obligacji o wartości do 200 mln zł

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - MCI Management zawarł z Erste Securities Polska oraz Erste Group Bank AG umowę o świadczenie usług związanych z organizacją emisji do 200 tys. obligacji przez spółkę oraz o subskrypcję obligacji, podała spółka. Cena emisyjna obligacji wynosi 1 000 zł, co oznacza maksymalną wartość emisji wysokości 200 mln zł.

Share
dv6imt3

"Cena emisyjna obligacji równa będzie jej wartości nominalnej, która wynosić będzie 1 000 zł dla jednej obligacji (tj. łączna wartość emisji wynosić będzie, według ceny emisyjnej i wartości nominalnej obligacji, 200 000 000 zł.)" - czytamy w komunikacie.

Obligacje mają posiadać 6-miesięczny okres kuponowy, o zmiennym kuponie opartym o stopę WIBOR 6M i marżę, uzgodnioną po przeprowadzeniu procesu przedsprzedażowego z udziałem potencjalnych obligatariuszy i określoną w warunkach emisji obligacji, podano także.

"Obligacje mają zostać wyemitowane jako obligacje zwykłe, na okaziciela, emitowane w seriach, w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2) z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niemające formy dokumentu, zabezpieczone. Obligacje stanowić będą zabezpieczone, nieodwołalne, bezwarunkowe, niepodporządkowane zobowiązanie spółki, będą one równe oraz bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie. Cel emisji obligacji nie został określony" - czytamy dalej.

dv6imt3

Zamiarem spółki jest zarejestrowanie obligacji w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych lub BondSpot.

Na mocy umowy, Dom Maklerski Erste Securities Polska zobowiązał się do wykonywania zobowiązań określonych w umowie przy ścisłej współpracy z subskrybentem - Erste Group Bank AG.

"Przedmiotem umowy subskrypcyjnej jest zobowiązanie spółki do wyemitowania obligacji (o wartości do 200 000 000 zł, zabezpieczonych zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 oraz na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures FIZ.) oraz zobowiązanie subskrybenta do objęcia obligacji spółki w kwocie głównej w wysokości do 100 000 000 zł" - czytamy także.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)

dv6imt3

Podziel się opinią

Share
dv6imt3
dv6imt3