Trwa ładowanie...
d4ht0pr
d4ht0pr
espi

MCI - Objęcie akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez MCI Partners SA. (26...

MCI - Objęcie akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez MCI Partners SA. (26/2012)
Share
d4ht0pr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez MCI Partners SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, w nawiązaniu do raportu nr 95/2011 w którym informowaliśmy o stwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec: a. pośredniego objęcia przez MCI Management SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu, b. bezpośredniego objęcia przez MCI Partners SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu, że w dniu 12.03.2012 roku otrzymaliśmy informację o dokonanym wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego objęcia przez MCI Partners SA akcji MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Obecnie 100% akcjonariuszem MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest MCI Partners S.A., natomiast właścicielem 100% akcji MCI Partners S.A. jest MCI Management S.A. Transakcja jest kolejnym krokiem komunikowanej w
2010 roku reorganizacji Grupy Kapitałowej, polegającej na rozdzieleniu działalności zarządzania aktywami od inwestycji w aktywa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2012-03-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ht0pr

Podziel się opinią

Share
d4ht0pr
d4ht0pr