Trwa ładowanie...
d3nixn4

MCI - PRE ? IPO spółki Private Equity Managers S.A. (4/2015)

MCI - PRE ? IPO spółki Private Equity Managers S.A. (4/2015)

Share
d3nixn4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | PRE ? IPO spółki Private Equity Managers S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MCI Management S.A. (?MCI?) informuje, iż zgodnie z informacjami otrzymanymi od Private Equity Managers S.A. (?PEManagers?), w dniu 25 lutego 2015 roku zakończono w ramach trzeciej transzy pre ? IPO PEM, zbywanie akcji w kapitale zakładowym PEManagers. Akcje w kapitale zakładowym PEManagers zbywane były przez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV Spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie (?FUND SKA?), będącą spółką w 100 % zależną od MCI oraz przez fundusz inwestycyjny MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI, poprzez swoje spółki zależne, posiada 98,81 % % certyfikatów inwestycyjnych (?MCI PV?). FUND SKA zbyła 8.355 akcji w kapitale zakładowym PEManagers, stanowiących 0,25 % w kapitale zakładowym PEManagers i 0,25 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEManagers, po cenie 80,96 zł za jedną akcję. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od PEManagers, MCI PV zbył 599.875 akcji w kapitale zakładowym
PEManagers stanowiących 17,98 % w kapitale zakładowym PEManagers i 17,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEManagers (cena sprzedaży objęta jest tajemnicą zawodową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych). Po zbyciu 608.230 akcji w kapitale zakładowym PEManagers, według stanu na dzień 25 lutego 2015 roku: - 15,52 % akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada Cezary Smorszczewski - 35,97 % - akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada ?Alternative Investment Partners? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - 10,25 % - akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada MCI, - 12,35 % - akcji w kapitale zakładowym PEManagers, posiada MCI PV. Debiut spółki PEManagers na GPW S.A. planowany jest w marcu 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nixn4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@mci.pl | | www.mci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Cezary Smorszczewski Prezes Zarządu
2015-02-26 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nixn4

Podziel się opinią

Share
d3nixn4
d3nixn4