Trwa ładowanie...
dsgtcgx
espi

MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...

MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (80/2012)

Share
dsgtcgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie art. 160 Ustawy: 1. Od Magdaleny Paseckiej- Członka zarządu MCI Management S.A., Dyrektora Finansowego Alterniative Inwestment Partners Spóki z o.o. 2. Od Tomasza Czechowicza ? Prezesa zarządu MCI Management S.A. i Alternative Investment Partners spółki z o.o. 3. Od Aleksandry Czechowicz - Członka zarządu Alternative Investment Partners sp. z o.o. 4. Od Moniki Mikołajczyk Pełna treść wyżej wymienionych zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienia o skupie akcji all 30.11.12.pdf Zawiadomienia od osób zobowiązanych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mci.com.pl | | www.mci.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2012-11-30 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx