Trwa ładowanie...
d2b4abk
d2b4abk
espi

MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...

MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (84/2012)
Share
d2b4abk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie, przekazane w trybie art. 160 Ustawy od Konrada Sitnik Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
Konrad Sitnik- pismo z dn 10.12.2012.pdf Zawiadomienie od Konrad Sitnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2012-12-11 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4abk

Podziel się opinią

Share
d2b4abk
d2b4abk