Trwa ładowanie...
d1y4kjg

MEDIACAP - Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA (23/2015) - EBI

MEDIACAP - Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA (23/2015)

Share
d1y4kjg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., informuje, że w dniu 8 maja 2015 r. doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 kwietnia 2015 r. W związku z oczywistą omyłką pisarską Spółka złożyła do Sądu wniosek o jej sprostowanie. Na obecną chwilę wpis w Rubryce 4 pod pozycją 9 brzmi: 23.02.2015 R., Notariusz Joanna Ślizak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, REP. A NR 2375/2015, zmiana: § 6 ust. 1, a powinien brzmieć: 14.04.2015 R. Notariusz Joanna Ślizak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, REP. A NR 4641/2015, zmiana: § 6 ust. 1. W załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUTSPOLKIna29.04.2015r.-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Olechowski Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

Podziel się opinią

Share
d1y4kjg
d1y4kjg