Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

MEDIATEL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA (50/2012)

MEDIATEL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA (50/2012)

Share
d30r7sh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mediatel S.A. ("Mediatel", "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 grudnia 2012 r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2012-11-30MDTLNWZA_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 27 grudnia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 65/79
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh