Trwa ładowanie...
d3qu7so
espi
21-12-2011 15:07

MEDIATEL - Powołanie Członka Zarządu, zmiany w Radzie Nadzorczej (47/2011)

MEDIATEL - Powołanie Członka Zarządu, zmiany w Radzie Nadzorczej (47/2011)

Share
d3qu7so

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu, zmiany w Radzie Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 2 stycznia 2012 r. Pana Zbigniewa Kazimierczaka powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Ponadto, Spółka informuje, iż Pan Zbigniew Kazimierczak złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 grudnia 2011r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. dokooptowała. do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Mikosa powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2011 r. Pan Jarosław Mikos został jednocześnie powołany w skład Komitetu Audytu jako Przewodniczący tego Komitetu od dnia 21 grudnia 2011r. Informacje, o których mowa w par. 28 pkt 4), pkt 5) i pkt 6) w/wym. Rozporządzenia, dotyczące powołanych osób Spółka przekazuje poniżej: Pan Zbigniew Kazimierczak, ur. w 1970 r., jest Absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, dyplom magistra inżyniera elektroniki morskiej i telekomunikacji uzyskał w 1995 roku. W okresie od września 2007 do stycznia 2008 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu Mediatel S.A. W latach 2006-2007 związany był z Premium Internet - firmą należącą do grupy Netia S.A. W Premium Internet zajmował się doradztwem telekomunikacyjnym w zakresie hurtowej sprzedaży usług głosowych. W latach 2001 ? 2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzyoperatorskiej w Energis Polska. Od 1996 do 2001 roku w Lucent Technologies zajmował kolejno następujące stanowiska m.in.: Inżynier Projektowania, Inżynier Wsparcia
Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży. Karierę zawodową rozpoczął w Telewizji Kablowej Vectra na stanowisku Inżyniera Projektowania Sieci (1995-1996). Pan Zbigniew Kazimierczak jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Telepin SA (spółka zależna Mediatel SA) oraz członkiem Rady Nadzorczej Elterix SA (spółka zależna Mediatel SA). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zbigniew Kazimierczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Mikos jest Magistrem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynał w latach 1995-1996 w Deloitte&Touche na stanowisku
Senior Konsultant. W latach 1997-2000 pracował w Coopers&Lybrand oraz PricewaterhouseCoopers w Londynie na stanowisku managera w dziale Corporate Finance Emerging Markets Group. W okresie 2000-2005 w Energis Polska jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, a od marca 2002 roku jako Prezes Zarządu. W GTS Energis w latach 2005-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GTS Polska oraz Energis Polska odpowiadając za proces połączenia obu spółek. W okresie 2007-2011 był Prezesem Zarządu spółki Stolarka Wołomin. Od 2007 roku do chwili obecnej pełni rolę inwestora, w spółkach Seeger-Dach Sp. z o.o. oraz Remix Sp. z o.o, w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pan Jarosław Mikos w 2006 roku otrzymał wyróżnienie Manager Roku przyznane przez Świat Telekomunikacji. Pan Jarosław Mikos jest Prezesem Zarządu NFI Magna Polonia SA, Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce INFO-TV-FM Sp. z o.o. (spółka zależna NFI Magna Polonia SA), członkiem Rady Nadzorczej w spółce Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (spółka zależna NFI Magna
Polonia SA). Pan Jarosław Mikos nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qu7so

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qu7so
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3qu7so
d3qu7so