Trwa ładowanie...
d1v0uvy
d1v0uvy
espi

MEDIATEL - Umowa Sprzedaży włókien światłowodowych (RB-1/2015) (1/2015)

MEDIATEL - Umowa Sprzedaży włókien światłowodowych (RB-1/2015) (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1v0uvy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa Sprzedaży włókien światłowodowych (RB-1/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja, iż jej spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: ?HAWE Telekom?) zawarła z ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?ATM?) umowę sprzedaży włókien światłowodowych (dalej: ?Umowa?). Przedmiotem Umowy jest sprzedaż infrastruktury światłowodowej wraz ze świadczeniem usług usuwania awarii oraz ewentualnych usterek sprzedanych włókien w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości świadczonych przez ATM usług. Przychody HAWE Telekom z tytułu sprzedaży włókien światłowodowych objętych Umową wyniosą łącznie ok. 4,2 mln zł, natomiast przychody z tytułu świadczonych usług serwisu włókien będą wynosiły ok. 120 tys. zł rocznie. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie powoduje powstania dla Spółki kar umownych ani zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie
przedmiotowej Umowy świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu operatorów telekomunikacyjnych na wykorzystanie infrastruktury światłowodowej posiadanej przez HAWE Telekom, potwierdzając jednocześnie rosnącą pozycję spółki na rynku telekomunikacyjnym. Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-06 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2015-01-06 Marcin Kubit Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v0uvy

Podziel się opinią

Share
d1v0uvy
d1v0uvy