Trwa ładowanie...
d35lnm6
espi

MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (33/2014)

MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (33/2014)
Share
d35lnm6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z §27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym ( tj. 17 listopada 2014 roku), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej ? Pana Grzegorza Kuczyńskiego, Pana Michała Banaczkowskiego, Pana Łukasza Syldatka oraz Pana Wojciecha Wachackiego. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 17 listopada 2014 roku) do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Patrycji Pakosz
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz rezygnacja Pana Andrzeja Głuchowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ani Pan Andrzej Głuchowski ani Pani Patrycja Pakosz nie podali przyczyn złożenia rezygnacji. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie: 1. Dominik Drozdowski 2. Dariusz Jędrzejczyk 3. Grzegorz Kuczyński 4. Michał Banaczkowski 5. Łukasz Syldatk 6. Wojciech Wachacki Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pan Wojciech Wachacki jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie. Kariera zawodowa pana Wachackiego związana jest z czołowymi kancelariami działającymi na rynku Polskim - Squires Patton Boggs, Wiater i Wspólnicy oraz Domański Zakrzewski i Palinka. Pan Wachacki jest ekspertem w kwestiach prawnych z dziedziny nieruchomości, realizacji projektów budowlanych, najmu powierzchni biurowych i projektów typu greenfield. W ramach prowadzonej praktyki, pan Wachacki reprezentuje
deweloperów w transakcjach dotyczących projektów biurowych i handlowych na terenie Polski. Ma szczególne doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych związanych z nieruchomościami i roszczeniami wywłaszczonych właścicieli. Pan Wachacki jest także kompetentnym prawnikiem w zakresie prawa spółek handlowych i zagadnień ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenia M & A oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Pan Wachacki uczestniczy w wielu konferencjach branżowych jako prelegent oraz jest autorem publikacji artykułów z dziedziny rynku nieruchomości. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wachacki: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki; - nie jest
wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Łukasz Syldatk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Łukasz Syldatk od 2010 jest Partnerem w kancelarii: Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy, Adwokaci. W swojej działalności zawodowej skupia się na obsłudze przedsiębiorstw, zarówno w postaci stałego doradztwa prawnego, jak i w ramach asysty przy prowadzeniu negocjacji handlowych oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Osiąga sukcesy i posiada doświadczenie w procesach inwestycyjnych, przygotowywaniu kontraktów handlowych, realizacji zwolnień grupowych, prowadzeniu procesów w sprawach gospodarczych, reprezentacji w sporach pracowniczych, zwalczaniu przestępczości internetowej, realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych, prowadzeniu postępowań z zakresu dóbr niematerialnych (np. patenty, prawa autorskie, naruszenie dóbr osobistych), prowadzeniu postępowań z zakresu nieuczciwej konkurencji, zakładaniu i
obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prowadzeniu sporów cywilnych, obronie w sprawach karnych gospodarczych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Syldatk: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Michał Banaczkowski (lat 41) jest absolwentem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w 1998 roku, w 2004 r. ukończył egzaminem radcowskim aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, w 2006 roku ukończył dwuletni cykl szkoleń dla managerów w zakresie wieloaspektowego zarządzania
przedsiębiorstwem. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną przedsiębiorstw jako in-house lawyer oraz w ramach kancelarii prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i pracy. Jest właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego Michał Banaczkowski. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Banaczkowski: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Grzegorz Kuczyński Wykształcenie: 1997 r. ? mgr prawa; specjalizacja: prawo cywilne Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1999 r. ?
aplikacja sądowa i egzamin sędziowski 2004 r. ? aplikacja adwokacka i egzamin adwokacki 2005 r. ? doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Temat dysertacji: Powiernictwo i czynności powiernicze Doświadczenie zawodowe: specjalista: prawa cywilnego, autorskiego i własności intelektualnej, prasowego, handlowego, gospodarczego, prawa obrotu nieruchomościami. Działalność zawodowa: Adwokat, Partner Kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci Działalność samorządowa i społeczna: 2006 r. ? sędzia dyscyplinarny Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. 2008 r. ? członek Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego w Poznaniu. 2011 r. ? członek Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. 2010 r. ? Prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych w Warszawie. 2010 r. ? członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Kuczyński: - nie prowadzi działalności
konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z §27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §27 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
d35lnm6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Marcin Kubit Prezes Zarządu
2014-11-18 Marek Nowakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35lnm6

Podziel się opinią

Share
d35lnm6
d35lnm6