Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych...

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (9/2013)

Share
d2yh8db

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Emitent") informuje, że 10 lipca 2013 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? członka Rady Nadzorczej Emitenta ("Osoba Zobowiązana") informację o zawarciu następujących transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie", Dz. U. z 2010r., Nr 211 poz.1384 ze zm.): 1) Transakcji z dnia 4 lipca 2013 r. - wniesienia przez Osobę Zobowiązaną poza rynkiem zorganizowanym 146.000 akcji Emitenta w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Szumowski Investments S.K.A. z siedzibą w Warszawie, będącą podmiotem powiązanym z Osobą Zobowiązaną. Wartość wkładu została ustalona na kwotę równą 71,5098 zł za akcję. 2) Transakcja sprzedaży z dnia 8 lipca 2013 r. przez spółkę Szumowski Investments S.K.A. z siedzibą w Warszawie, będącą podmiotem powiązanym z Osobą Zobowiązaną, 36000 akcji Emitenta zawarta na rynku zorganizowanym NewConnect w trybie transakcji
pakietowej. Cena sprzedaży wyniosła 69,00 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi 11 lipca 2013 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

| | | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@medicalgorithmics.com | | www. medicalgorithmics.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213361457 | | 140186973 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db