Trwa ładowanie...
d33d4e7
d33d4e7
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? ...

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? Korekta raportu nr 32/2014 (35/2014)
Share
d33d4e7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? Korekta raportu nr 32/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Medicalgorithmics S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta (?Osoba Zobowiązana?) korektę informacji o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, pierwotnie przesłaną przez Osobę Zobowiązaną do Emitenta w dniu 14 lipca 2014 roku w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o Obrocie?, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.). Na podstawie pierwotnie przekazanej przez Osobę Zobowiązaną informacji Emitent opublikował w dniu 14 lipca 2014 roku raport bieżący nr 32/2014. Z uwagi na przesłaną korektę informacji Emitent niniejszym koryguje raport bieżący nr 32/2014 prezentując poniżej jego pełne brzmienie: ?Zarząd Medicalgorithmics S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 15 lipca
2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych ? osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta (?Osoba Zobowiązana?) informację o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o Obrocie?, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.). Transakcje sprzedaży akcji zostały zawarte odpowiednio w dniu 10 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 16 646 (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję, w dniu 11 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 1130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła
222,00 zł za akcję, oraz w dniu 15 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 2000 (dwa tysiące) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję. Osoba zobowiązana zobligowała się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych przez siebie akcji przez okres 2 (dwóch) lat. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 81
(ulica) (numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon) (fax)
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
(e-mail) (www)
5213361457 140186973
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Żółkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33d4e7

Podziel się opinią

Share
d33d4e7
d33d4e7