Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (8/2013)

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (8/2013)

Share
d45nulr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Emitent") informuje, że 9 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza New Europe Ventures LLC z siedzibą w Nowym Jorku ("Akcjonariusz") informację o zbyciu przez Akcjonariusza znacznego pakietu akcji Emitenta, przesłaną w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie", Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). W wyniku transakcji sprzedaży zawartej 8 lipca 2013 r. i podlegającej rozliczeniu w dniu 11 lipca 2013 roku Akcjonariusz zbył 189.829 akcji Emitenta. Przed wyżej wymienioną transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 680.400 akcji Emitenta, co stanowiło 19,88% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta. W wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 490.571 akcji Emitenta, co stanowi 14,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@medicalgorithmics.com | | www. medicalgorithmics.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213361457 | | 140186973 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr