Trwa ładowanie...
d1px5ds

MEGA SONIC S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania ilości głosów na WZ Mega Sonic S.A (3/2015)

MEGA SONIC S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania ilości głosów na WZ Mega Sonic S.A (3/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEGA SONIC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania ilości głosów na WZ Mega Sonic S.A | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Mega Sonic S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 marca 2015 roku otrzymał od Pani Anety Ewy Długołęckiej zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie. Pełną treść skorygowanych zawiadomień Emitent przekazuje poniżej: Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszyłam poniżej 15% swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 18 marca 2015r. rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o 128.206 akcji serii D MEGA SONIC S.A. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dniem zdarzenia
posiadałam łącznie 160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 12,48% w kapitale zakładowym i uprawiających do 320.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 15,44% ogólnej liczby głosów. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie posiadam łącznie 160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 11,35% w kapitale zakładowym i uprawiających do 320.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 14,54% ogólnej liczby głosów. 4) Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich
podmiotów. 6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Andrzej Gluza Prezes Zarządu Andrzej Gluza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds