Trwa ładowanie...
d2p19hb

MEGARON S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014r. (1/2015)

MEGARON S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014r. (1/2015)

Share
d2p19hb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEGARON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Megaron S.A. publikuje wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2014r.: RAPORTY BIEŻĄCE nr 1 z dnia 07.01.2014r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013r. nr 2 z dnia 08.01.2014r. Nabycie akcji spółki Megaron S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu nadzoru Emitenta nr 3 z dnia 09.01.2014r. Uaktualnienie informacji nr 4 z dnia 09.01.2014r. Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za grudzień 2013r. nr 5 z dnia 30.01.2014r. Terminy publikacji raportów okresowych w 2014r. nr 6 z dnia 07.02.2014r. Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za styczeń 2014r. nr 7 z dnia 21.02.2014r. Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013r. nr 8 z dnia 06.03.2014r. Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za luty 2014r. nr 9 z dnia 21.03.2014r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. na dzień 18 kwietnia 2014r. nr 10 z dnia 10.04.2014r. Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za marzec 2014r. nr 11 z dnia
18.04.2014r. Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 18 kwietnia 2014r. nr 12 z dnia 18.04.2014r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 18 kwietnia 2014r. nr 13 z dnia 09.05.2014r. Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za kwiecień 2014r. nr 14 z dnia 09.05.2014r. Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za 2013r. nr 15 z dnia 16.05.2014r. Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2013 nr 16 z dnia 16.05.2014r. Wybór biegłego rewidenta nr 17 z dnia 16.05.2014r. Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. nr 18 z dnia 16.05.2014r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień13 czerwca 2004r. nr 19 z dnia 09.06.2014r. Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A. nr 19 z dnia 10.06.2014r. K Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A. (korekta) nr 20 z dnia 12.06.2014r. Szacunkowe dane
sprzedaży Megaron S.A. za maj 2014r. nr 21 z dnia 13.06.2014r. Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014r. nr 22 z dnia 13.06.2014r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014r. nr 22 z dnia 13.06.2014r. K Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014r. (korekta) nr 23 z dnia 13.06.2014r. Wypłata dywidendy z zysku za rok 2013 nr 24 z dnia 13.06.2014r. Powołanie nowego członka do składu Rady Nadzorczej Megaron S.A. nr 25 z dnia 13.06.2014r. Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A. trzeciej kadencji nr 26 z dnia 10.07.2014r. Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za czerwiec 2014r. nr 27 z dnia 23.07.2014r. Rezygnacja z publikowania miesięcznych szacunkowych wyników sprzedaży Megaron S.A. nr 28 z dnia 05.12.2014r. Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku
za rok obrotowy 2014 nr 29 z dnia 16.12.2014r. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej nr 30 z dnia 19.12.2014r. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 RAPORTY OKRESOWE 26.02.2014r. Publikacja raportu (SA-Q) za IV kwartał 2013r. 30.04.2014r. Publikacja raportu (SA-R) za 2013r. 15.05.2014r. Publikacja raportu (SA-Q) za I kwartał 2014r. 29.08.2014r. Publikacja raportu (SA-P) za I półrocze 2014r. 14.11.2014r. Publikacja raportu (SA-Q) za III kwartał 2014r. Jednocześnie Spółka informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Emitenta w Szczecinie, przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f, jak również dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p19hb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 46 64 562 | | 91 46 64 541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Piotr Sikora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p19hb

Podziel się opinią

Share
d2p19hb
d2p19hb