Trwa ładowanie...
d3ll36a
20-05-2016 18:25

MEN: przepisy określają minimalne wymagania w zakresie opieki w bursach i internatach

Obowiązujące przepisy określają minimalne wymagania w zakresie opieki w bursach i internatach, zapewniają one uczniom opiekę, bezpieczny pobyt i pomoc w nauce - poinformowało PAP w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej odnosząc się do zarzutów NIK w tej sprawie.

Share
d3ll36a

Z raportu NIK wynika, że w większości skontrolowanych burs i internatów nie zapewniano wychowankom bezpiecznej i zgodnej z ich potrzebami opieki. Jest to efekt m.in. braku zapisów dot. minimalnego standardu usług i warunków pobytu w placówkach oraz ograniczania przez samorządy środków finansowych.

Z raportu wynika także, że kierownictwa wszystkich skontrolowanych burs i internatów podejmowały działania w celu eliminowania patologii, zapewniały wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i prowadziły działalność opiekuńczo-wychowawczą we współpracy z rodzicami wychowanków oraz ze szkołami.

Kontrolą objęto 24 jednostki: 17 publicznych burs i internatów szkolnych oraz 7 jednostek samorządu terytorialnego. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2012-2015.

MEN odpowiadając na te zarzuty NIK stwierdziło, że "w odniesieniu do burs wymagania takie określają obowiązujące przepisy", które określają zarówno wymogi statutowe (cele, zadania, formy organizacyjne), jak również zasady funkcjonowania burs i internatów. Przepisy te można przyjąć jako standardy.

d3ll36a

Dotyczą one m.in. zapewnienie uczniom i wychowankom warunków do nauki; pozwalają na diagnozowanie przez zespół wychowawczy placówki problemów wychowawczych wychowanków oraz opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny. Zespół wychowawczy placówki może też, zgodnie z przepisami, dokonać okresowej analizy i oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych na dany rok szkolny.

Przepisy ponadto wskazują, że wymiar tygodniowych zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą w internacie na 70 godzin; liczbę wychowanków w grupie w internacie, określają tygodniowy plan zajęć.

"Należy przy tym podkreślić, że organizacja pobytu uczniów w bursach i internatach szkolnych podlega nadzorowi pedagogicznemu kuratorów oświaty. W roku szkolnym 2013/2014 kuratorzy oświaty przeprowadzili 39 ewaluacji placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a w roku 2014/2015 (do 30 kwietnia 2015 r.) - 20 ewaluacji" - poinformował resort oświaty.

MEM zaznacza, że w roku szkolnym 2010/2011 kuratorzy oświaty przeprowadzili w skali całego kraju 65 kontroli zgodności organizacji pracy publicznych burs z obowiązującym prawem. Kontrolę przeprowadzono w 16 województwach. W zależności od województw kontrolą objęto od 20 proc. do 100 proc. burs. Z analizy wyników kontroli wynika m.in. że dyrektorzy zapewnili wychowankom: - całodobową opiekę w 63 (96,9 proc.) kontrolowanych bursach i warunki do nauki, pomoc w nauce w 65 (100 proc.) kontrolowanych bursach. W 63 bursach (96,9 proc.) liczba wychowanków w kontrolowanych grupach wychowawczych była zgodna z przepisami rozporządzenia.

d3ll36a

Ponadto w okresie wrzesień-listopad 2015 r. kuratorzy oświaty przeprowadzali kontrole we wszystkich niepublicznych bursach. Chodziło o sprawdzenie czy placówki te działają zgodnie z przepisami. Wyniki będą udostępnione we wrześniu 2016 r. - poinformował MEN.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje szereg debat, obejmujących prace analityczne koncepcyjne dotyczące zmian w kształceniu dzieci i młodzieży, które obejmą także problemy związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającymi z nauki w szkołach poza miejscem zamieszkania. Wnioski z tych debat zostaną wykorzystane w pracach nad wprowadzaniem Dobrej Zmiany w oświacie" - poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.

Według danych GUS, w Polsce w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 757 burs i internatów szkolnych. Zapewniały one wychowankom 73,9 tys. miejsc zakwaterowania, z których korzystało 56,87 tys. uczniów (76,9 proc.).

d3ll36a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ll36a
d3ll36a