Trwa ładowanie...
d21ef2o
d21ef2o
espi

MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (99/2011)

MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (99/2011)
Share
d21ef2o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - nabył: - 4132 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,94 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 15 listopada 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 listopada 2011 roku, - 2373 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,97 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 16 listopada 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 21 listopada 2011 roku, - 2310 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,88 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu
dokonanych w dniu 17 listopada 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 22 listopada 2011 roku, - 2230 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,92 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 18 listopada 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 23 listopada 2011 roku, - 2333 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,06 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 22 listopada 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 25 listopada 2011 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-958 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pereca 21 21
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d21ef2o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Barbara Sissons Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2011-11-23 Danuta Ciosek Prokurent, Główny Księgowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21ef2o

Podziel się opinią

Share
d21ef2o
d21ef2o