Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

MENNICA - Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej (36/2013)

MENNICA - Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej (36/2013)
Share
d1nqbj6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent") informuje, iż Emitent złożył zapis na nabycie 4.285.714 szt. akcji PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej przez Polskie Koleje Państwowe S.A. ("Akcjonariusz Sprzedający"), oferując cenę 70 zł za 1 akcję PKP Cargo S.A. tj. łącznie 299.999.980 zł za 4.285.714 szt. akcji PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d1nqbj6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2013-10-24 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent, Główny Księgowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6