Trwa ładowanie...
dtw37xz
dtw37xz
espi

MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (34/2014)

MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (34/2014)
Share
dtw37xz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica Polska S.A. w celu umorzenia, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku nr VI/337/2014 (?Program?), Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesji giełdowej w dniu 6 maja 2014 roku, transakcji nabycia łącznie 18 300 akcji własnych (?Akcje?), po średniej cenie 14,25 zł za łączną kwotę 260 760,00. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złotych). Akcje nabyte w dniu 6 maja 2014 w ramach Programu stanowią 0,035% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,035% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 18 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach
Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu wynosi 407 312 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 407 312 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 5.794.430,44 złotych. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
dtw37xz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2014-05-06 Leszek Kula Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtw37xz

Podziel się opinią

Share
dtw37xz
dtw37xz