Trwa ładowanie...
d2f8n5s

MENNICA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

MENNICA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Share
d2f8n5s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:?Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku - dnia 1 marca 2011 r.?Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - dnia 16 maja 2011 r.?Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - dnia 14 listopada 2011 r.?Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - dnia 31 sierpnia 2011 r.?Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010 rok?dnia 29 kwietnia 2011 r.Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Spółka nie będzie przekazywać raportów kwartalnych (jednostkowych i
skonsolidowanych) za drugi kwartał roku obrotowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Tadeusz Steckiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2011-01-11 Barbara Sissons Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

Podziel się opinią

Share
d2f8n5s
d2f8n5s