Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

MERCOR S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nab ...

MERCOR S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA (20/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mercor SA dokonuje korekty raportu nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku poprzez dodanie do pierwotnej treści Raportu informacji o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. W pierwotnej wersji Raportu określony został przedział czasu zamiast podania poszczególnych dat dokonania transakcji. Wobec powyższego Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie: ?Zarząd Mercor SA informuje o otrzymaniu w dniu 08.12.2014 roku od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącego nabycia akcji zwykłych na okaziciela spółki Mercor SA. Poniżej zestawienie zrealizowanych transakcji: Dzień Ilość nabytych akcji Średnia Cena 01.12.2014 14.308 6,75 zł 03.12.2014 1.300 6,75 zł Transakcje nabycia miały miejsce w drodze transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ?
informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grzegorza z Sanoka 2
(ulica) (numer)
058 3414245 058 3413985
(telefon) (fax)
inwestorzy@mercor.com.pl www.mercor.com.pl
(e-mail) (www)
5840302214 008047521
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2015-01-27 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h