Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

MERCOR S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nab ...

MERCOR S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA (21/2014)
Share
ds5tt4a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERCOR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mercor SA dokonuje korekty raportu nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku poprzez dodanie do pierwotnej treści Raportu informacji o transakcjach w podziale na poszczególne dni sesyjne z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tego dnia. W pierwotnej wersji Raportu określony został przedział czasu zamiast podania poszczególnych dat dokonania transakcji. Wobec powyższego Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie: ?Zarząd Mercor SA informuje o otrzymaniu w dniu 08.12.2014 roku od Członka Zarządu zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącego nabycia akcji zwykłych na okaziciela spółki Mercor SA. Poniżej zestawienie zrealizowanych transakcji: Dzień Ilość nabytych akcji Średnia Cena 24.10.2014 869 7,18 zł 27.10.2014 831 7,20 zł 01.12.2014 1.000 6,79 zł 02.12.2014 800 6,80 zł 03.12.2014 1.050 6,85 zł 04.12.2014 1.350 7,05 zł 05.12.2014 139 7,00zł Transakcje nabycia miały miejsce w drodze transakcji
sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grzegorza z Sanoka 2
(ulica) (numer)
058 3414245 058 3413985
(telefon) (fax)
inwestorzy@mercor.com.pl www.mercor.com.pl
(e-mail) (www)
5840302214 008047521
(NIP) (REGON)
ds5tt4a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2015-01-27 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a