Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq
espi

MERIT INVEST S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A. (9/2014)

MERIT INVEST S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A. (9/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERIT INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | MERIT INVEST S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki ? P. Katarzyny Czyrnek: Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych Katarzyna Czyrnek informuje, iż nabyła w drodze umowy zakupu z dnia 20.11.2014 roku 406 468 akcji spółki Merit Invest S.A. (?Spółka?). Przed zawarciem transakcji nie byłam posiadaczem akcji spółki Merit Invest.S.A. Obecnie posiadam 406 468 akcji spółki Merit Invest S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, które stanowią 15,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 406 468 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,31% ogólnej liczby głosów. Nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT
INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Mirosław Stępień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq