Trwa ładowanie...
d2vhfd1

Metlife OFE proponuje zwiększenie dywidendy w P.A. Nova do 1 zł na akcję

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie P.A. Nova, w którym proponuje przeznaczenie na dywidendę 9,97 mln zł z zysku za 2015 r. i lata poprzednie, co da 1 zł na akcję, wobec pierwotnych 75 gr na akcję, podała P.A. Nova.

Share
d2vhfd1

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)
zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie P.A. Nova, w którym proponuje przeznaczenie na dywidendę 9,97 mln zł z zysku za 2015 r. i lata poprzednie, co da 1 zł na akcję, wobec pierwotnych 75 gr na akcję, podała P.A. Nova.

"Postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 9 969 529,00 zł, co daje 1 zł na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:
1) kwota 5 429 032,46 zł z zysku za rok 2015;
2) kwota 4 540 496,54 zł z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału.
W związku z treścią § 1 podział zysku za rok 2015 przedstawia się następująco:
3) kwota 110 796,58 zł na kapitał rezerwowy;
4) kwota 5 429 032,46 zł na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie zgłoszonym przez Metlife.

Dzień dywidendy i termin wypłaty pozostaje bez zmian - 23 września i 12 października.

d2vhfd1

Pod koniec maja w projektach zapisano, że akcjonariusze spółki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 7,48 mln zł z zysku za 2015 r. i zysków lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

P.A. Nova odnotowała 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 5,54 mln zł wobec 6,87 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki P.A. Nova zdecydowali o wypłacie 4,98 mln zł dywidendy, co dało 0,5 zł na akcję.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

d2vhfd1

Podziel się opinią

Share
d2vhfd1
d2vhfd1