Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

MEW S.A. - Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez prokurenta (18/2013)

MEW S.A. - Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez prokurenta (18/2013)
Share
dw00w1w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
MEW S.A.
Temat
Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez prokurenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
MEW S.A. (Emitent) zawiadamia o otrzymaniu od Prokurenta Macieja Nadulskiego informacji o nabyciu w dniu 24 lipca 2013 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 20.000 akcji za cenę 0,10 zł za akcję. Transakcja została zrealizowana w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki. Akcje zostały objęte 12-miesięcznym lockupem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEW S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-640 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 76/119
(ulica) (numer)
22 110 00 02 22 212 83 71
(telefon) (fax)
mewsa@mewsa.pl www.mewsa.pl
(e-mail) (www)
7010197309 141966495
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Marcin Markiewicz Operator ESPI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w