Trwa ładowanie...
d40tz2a
d40tz2a
espi

MEWA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...

MEWA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mewa S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r (14/2012)
Share
d40tz2a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mewa S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju ( "Spółka" ) stosownie do dyspozycji art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 roku z określeniem liczby głosów przysługujących z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Józef Kiszka - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 3 108 080, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 21,71 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 10,74 % . 2. Grzegorz Gniady - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 2 754 308, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 19,23 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A.
? 9,52 % . 3. Dorota Kenicer - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 2 137 948, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 14,93 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 7,39 % . 4. Anna Iglińska-Gniady - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 1 542 190, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 10,77 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 5,33 % . 5. Tarisso Investments Limited - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 1 301 680, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 9,09 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 4,50 % . 6. Pactor Sp. z o.o. - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 1 004 509, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 7,02 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 3,47 % . 7. Mareta Company Limited - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 771 954, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 5,39 %, udział w
ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 2,67 % . 8. Marek Winiarczyk - liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji 715 759, procentowy udział w głosach na ZWZA w dniu 6 czerwca 2012 roku ? 5,00 %, udział w ogólnej liczbie głosów Mewa S.A. ? 2,47 % . | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MEWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
23-400 Biłgoraj
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krzeszowska 62
(ulica) (numer)
(0-84) 686 04 26 (0-84) 686 08 31
(telefon) (fax)
info@mewa.com.pl mewa.com.pl
(e-mail) (www)
918 000 05 25 950011666
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Karol Maciuk Prezes Zarządu
2012-06-13 Mariusz Łazowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40tz2a

Podziel się opinią

Share
d40tz2a
d40tz2a