Trwa ładowanie...
dvkg047
espi

MEX POLSKA S.A. - Rejestracja praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E. (4/2013)

MEX POLSKA S.A. - Rejestracja praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E. (4/2013)
Share
dvkg047

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEX POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 43/13 z dnia 15 stycznia 2013 r. Zgodnie z treścią uchwały Zarząd Krajowego Depozytu postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 23 stycznia 2013 roku 6.354.080 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E "Mex Polska" S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2013 roku oraz nadać im kod PLMEXPL00028. W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, w dniu 23 stycznia 2013 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E "Mex Polska" S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
dvkg047

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2013-01-15 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvkg047

Podziel się opinią

Share
dvkg047
dvkg047