Trwa ładowanie...
d2om2hy

MF oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r, prognoza OECD jest ostrożna

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF), podobnie jak Narodowy Bank Polski (NBP) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8% w 2016 r., poinformował resort. Prognoza wzrostu PKB na poziomie 3% w tym roku, przedstawiona przez OECD, wydaje się ostrożna.  

Share
d2om2hy

"Ministerstwo Finansów zawsze z uwagą śledzi analizy i prognozy OECD. Opublikowana dziś prognoza wzrostu PKB w Polsce plasuje się poniżej konsensusu rynkowego. Ostrożność ekspertów OECD jest szczególnie widoczna w przypadku 2016 r., w którym oczekują oni realnego wzrostu PKB na poziomie 3,0%, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej względem wyniku z roku ubiegłego" - czytamy w komentarzu przesłanym przez MF.

"MF, podobnie jak NBP (marcowy raport o inflacji) oczekuje wzrostu PKB na poziomie 3,8%. Źródłem względnego pesymizmu ekspertów OECD wydaje się być niedocenienie skali zmian popytu konsumpcyjnego sektora prywatnego (gł. gospodarstwa domowe). OECD w swojej prognozie założyło, że popyt ten zwiększy się realnie w 2016 r. o 3,0%, czyli dokładnie w tempie, jakie obserwowano w roku ubiegłym" - czytamy dalej.

Według resortu już w I kw. 2016 r. dynamika realna spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniosła 3,2% w ujęciu r/r. "Należy zauważyć, że był to kwartał, w którym nie ujawniły się jeszcze efekty Programu 500+, które w kolejnych miesiącach, obok silnej poprawy obserwowanej na rynku pracy, powinny stanowić istotne wsparcie dla przyspieszenia tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego i w konsekwencji tempa wzrostu PKB" - wskazało też MF.

Według przedstawionych dzisiaj prognoz OECD realny wzrost PKB w Polsce przyspieszy z ok. 3% w 2016 r. do 3,5% w 2017 r., konsumpcja prywatna wzrośnie o 3% w tym i o 3,9% w przyszłym roku, a publiczna - odpowiednio o 4,7% i 3,7%. Organizacja spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 1,2% w 2016 r. i o 4,7% w 2017 r. Wpływ eksportu netto na wzrost PKB ma być negatywny i wynieść w tych latach odpowiednio: -0,2% i -0,3%. OECD prognozuje także, że deflacja wyniesie w tym roku 0,5% wobec 0,9% w ub.r., zaś w 2017 r. Polska odnotuje inflację w wysokości 1,1%. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 6,6% w tym roku i 6,3% w przyszłym roku wobec 7,5% w ub.r.

d2om2hy

Według organizacji, Polska utrzyma deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku na ubiegłorocznym poziomie 2,6% PKB, ale w 2017 r. nie uniknie przekroczenia unijnego limitu 3% - OECD prognozuje ten wskaźnik na poziomie 3,2% PKB.

Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 52,3% PKB w rym roku i 53,7% PKB w przyszłym roku wobec 51,3% w ub.r.

(ISBnews)

d2om2hy

Podziel się opinią

Share
d2om2hy
d2om2hy