Trwa ładowanie...
d2gf2pg

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,1% m/m do 889,35 mld zł w lipcu

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2016 r. spadło o 1,1% m/m i wyniosło 889 350,6 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca ub. roku zwiększyło się o 6,6%.

Share
d2gf2pg

"Spadek zadłużenia w lipcu 2016 r. był głównie wynikiem:
? ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,2 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-4,3 mld zł);
? umocnienia złotego (-3,9 mld zł) - o 1,3% wobec euro, 1,1% wobec USD, 1% wobec CHF i o 2% wobec JPY;
? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-1 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei Wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:
? finansowania deficytu budżetu państwa (+14,4 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+6,8 mld zł);
? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+27,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
? osłabienia złotego (+9 mld zł) - o 2,5% wobec euro, 0,9% wobec USD, 2,2% wobec CHF i o 17% wobec JPY, podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2016 r. zmniejszyło się o 5,4 mld zł, co było głównie wypadkową ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,5 mld zł), dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych
(+0,2 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,1 mld zł).

"W lipcu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 4,2 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu (-0,3 mld zł), umocnienia złotego (-3,9 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

d2gf2pg

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwca br. 592,25 mld zł i wzrosło o 0,7% m/m (oraz o 9% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 302,51 mld zł (spadło o 1,4% m/m i wzrosło o 3,9% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 6,48 mld zł w lipcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 548,33 mld zł (spadło o 1% m/m i wzrosło o 6,8% od grudnia ub.r.).

"W lipcu 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 34,0%, tj. zmniejszył się o 0,1 pkt proc. m/m i o 0,9 pkt proc. względem końca 2015 r. Spadek udziału w lipcu wynikał przede wszystkim z umocnienie złotego wobec wszystkich walut, w których nominowane jest zadłużenie. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W lipcu 2016 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 53,6%, co oznaczało spadek o 0,4 pkt proc. m/m i o 4,4 pkt proc. względem końca
2015 r. Zmniejszenie udziału w lipcu wynikało przede wszystkim z umocnienia złotego i spadku zaangażowania nierezydentów w długu krajowym (-3,7 mld zł), podano także.

(ISBnews)

d2gf2pg

Podziel się opinią

Share
d2gf2pg
d2gf2pg