Trwa ładowanie...
d24kwtv

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 928,66 mld zł w XII

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2016 r. wzrosło o 0,6% m/m i wyniosło 928 661,2 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2015 r. zwiększyło się o 11,3%.

Share
d24kwtv

" Wzrost zadłużenia w grudniu 2016 r. był głównie wypadkową:

? finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł);

? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-15,8 mld zł);

d24kwtv

? przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+3 mld zł);

? różnic kursowych (-1,1 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR (o 0,3%), JPY (o 3,1%) i CNY (o 0,8%) oraz osłabienia wobec USD (o 0,2%) i CHF (o 0,03%)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:

? finansowania deficytu budżetu państwa (+46,3 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+12,6 mld zł);

d24kwtv

? osłabienia złotego (+14,9 mld zł) - o 3,8% wobec EUR, 7,1% wobec USD, 4,5% wobec CHF i o 10,3% wobec JPY;

? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+14,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 r., podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2016 r. zwiększyło się o 3 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +3,4 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,5 mld zł), podano także.

"W grudniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 2,3 mld zł, co było wypadkową dodatniego salda emisji długu (+3,4 mld zł) i różnic kursowych (-1,1 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

d24kwtv

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia 2016 r. 609,2 mld zł i wzrosło o 0,5% m/m (oraz o 12,1% od grudnia 2015 r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 319,46 mld zł (wzrosło o 0,7% m/m i wzrosło o 9,7% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mln zł w grudniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 576,7 mld zł (wzrosło o 0,6% m/m i wzrosło o 12,3% od grudnia 2015 r.).

"W grudniu 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 34,4%, co oznaczało wzrost o 0,1 pkt proc. m/m i spadek o 0,5 pkt proc. względem końca 2015 r. Wzrost udziału w grudniu wynikał głównie z istotnej skali emisji długu na rynku euro w tym miesiącu. Natomiast spadek udziału w 2016 r. był wypadkową pozyskiwania środków przede wszystkim na rynku krajowym oraz osłabienia złotego względem wszystkich walut, w których nominowane jest zadłużenie" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada dalszą redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem docelowo poniżej poziomu 30%.

W grudniu 2016 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 53,4%, tj. wzrósł o 0,6 pkt proc. m/m i jednocześnie zmniejszył się o 4,7 pkt proc. względem końca 2015 r., podano także.

(ISBnews)

d24kwtv

Podziel się opinią

Share
d24kwtv
d24kwtv