Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

MFO S.A. - Zawarcie znaczacej umowy (19/2014)

MFO S.A. - Zawarcie znaczacej umowy (19/2014)
Share
d2jdt5z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Zawarcie znaczacej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MFO S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 5 maja 2014 r. powziął wiadomość, że w okresie od dnia 01.01.2014 łączna wartość szeregu pojedynczych transakcji handlowych, dotyczących zakupu surowców do produkcji wyrobów Spółki, zrealizowanych z jednym dostawcą -wiodącym europejskim producentem stali - przekroczyła wartość odpowiadającą 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tj. 17 770 tys. zł ( spełniając tym samym kryterium uznania za umowę znaczącą). W żadnej z szeregu pojedynczych transakcji nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, a ich szczegółowe warunki nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu. Spółka przewiduje dalszy wzrost wartości zamówień do tego dostawcy w roku obrotowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kożuszki Parcel 70A
(ulica) (numer)
+48 46 864 09 80 +48 46 864 09 89
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
837-16-05-871 017195803
(NIP) (REGON)
d2jdt5z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2014-05-06 Renata Zdzieszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z