Trwa ładowanie...
d3sbop6
d3sbop6

MG: Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych po trzech kwartałach będzie lepsza

Ministerstwo Gospodarki spodziewa się, że po tym jak wyniki finansowe podmiotów gospodarczych po pierwszym półroczu 2013 r. okazały się gorsze rok do roku, to po trzech kwartałach można oczekiwać ich poprawy.
Share
d3sbop6

"Systematyczna choć powolna poprawa koniunktury pozwala sądzić, iż kondycja finansowa podmiotów gospodarczych po upływie trzech kwartałów będzie lepsza" - napisano w raporcie.

Wyniki finansowe brutto podmiotów gospodarczych po II kw. wyniosły 53,3 mld zł i netto 45,4 mld zł, co oznacza, że spadły odpowiednio o 4,2 proc. i 1,6 proc.

Przychody z całokształtu działalności spadły szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio 1,7 proc. i 1,5 proc.), co spowodowało wzrost wskaźnika poziomu kosztów.

d3sbop6

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 48,1 mld zł i był niższy o 1,8 proc. niż rok wcześniej. Nastąpił znaczący wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 48,7 proc.), a na działalności finansowej odnotowano wynik ujemny wobec wyniku dodatniego przed rokiem.

"Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych osiągnięte w I półroczu 2013 roku są gorsze od uzyskanych przed rokiem. Nastąpił spadek przychodów i wyników finansowych. O takim ukształtowaniu się omawianych w opracowaniu kategorii ekonomicznych zdecydowały rezultaty uzyskane w I kwartale" - komentuje dane resort gospodarki.

"W miarę upływu czasu obserwowano istotną poprawę sytuacji gospodarczej. W II kwartale przychody wzrosły i jednocześnie poprawiła się relacja między dynamiką przychodów i kosztów, co spowodowało widoczny wzrost wyników finansowych i wskaźników rentowności. O ile w I kwartale nastąpił spadek przychodów z całokształtu działalności o 4,0 proc., to w II kwartale odnotowano ich wzrost o 0,6 proc." - dodają autorzy opracowania.

Z danych przez nich przytaczanych wynika, że wynik finansowy brutto w I kwartale obniżył się o 24,2 proc., a w II kwartale wzrósł o 17,6 proc. Wskaźnik rentowności brutto ukształtował się w I kwartale w wysokości 4,0 proc., a w II kwartale 5,3 proc.

Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.

d3sbop6

Podziel się opinią

Share
d3sbop6
d3sbop6