Trwa ładowanie...
d16tgpb
transport
13-05-2011 14:13

MI ws. projektu Strategii Rozwoju Transportu (komunikat)

...

Share
d16tgpb

13.05. Warszawa - MI informuje:

10 maja 2011 r. Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia jest jednym z 9 nowych, zintegrowanych dokumentów strategicznych, mających tworzyć spójny system planowania rozwoju, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów 27 listopada 2009 r. "Planem uporządkowania strategii rozwoju".

Strategia Rozwoju Transportu odnosi się do jednego z najważniejszych narzędzi realizacji celów średnio- i długookresowej strategii rozwoju kraju. Określono w niej główne cele i kierunki rozwoju najważniejszych sektorów transportu w Polsce - drogowego, kolejowego, żeglugi śródlądowej i morskiej, lotniczego, miejskiego oraz systemów transportowo-logistycznych - w obecnej dekadzie, z uwzględnieniem perspektywy 2030 roku.

d16tgpb

W Strategii wyznacza się 2 główne cele strategiczne:

- cel infrastrukturalny, ukierunkowany na stworzenie nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej w Polsce (dokończenie budowy autostrad i dróg ekspresowych, modernizacja infrastruktury kolejowej i budowa kolei dużych prędkości, rewitalizacja śródlądowych dróg wodnych, modernizacja i rozbudowa portów morskich oraz lotniczych) oraz

- cel systemowy, ukierunkowany na stworzenie efektywnych systemów przewozowych i sprawnych rynków transportowych (m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań intermodalnych w przewozie towarów oraz ludzi).

Cele te będą realizowane ze szczególną troską o poprawę bezpieczeństwa oraz wygody użytkowników, poprawę niezawodności oraz integracji systemów transportowych, upowszechnianie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność, bezpieczeństwo systemów transportowych oraz ukierunkowanych na zmniejszanie uciążliwości tego sektora dla środowiska. To ostatnie ma być realizowane w drodze wysiłków na rzecz poprawy płynności ruchu (Inteligentne Systemy Transportowe), promocji transportu zbiorowego, zmniejszającej jednostkowe poziomy presji zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, upowszechnianie wykorzystania biopaliw, zastępowanie silników spalinowych alternatywnymi technikami napędu (elektrycznym, wodorowym, hybrydowym, na sprężone powietrze).

d16tgpb

Wszystkie te elementy zostały przeanalizowane i ocenione podczas opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii. Poza pozytywnymi aspektami realizacji kierunków działań wskazanych w Strategii, w prognozie identyfikacji i ocenie poddano również przewidywane, prawdopodobne negatywne skutki środowiskowe ich realizacji oraz możliwe sposoby ich minimalizacji i ograniczania.

Obecnie projekt Prognozy poddawany jest wraz z projektem Strategii procedurze konsultacji społecznych. Obowiązek przeprowadzenia takich konsultacji wynika z zapisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacje mają charakter otwarty, tak, aby każdy zainteresowany miał możliwość podzielenia się własną opinią nt. zapisów Strategii, a w szczególności środowiskowych i społeczno-gospodarczych realizacji Strategii, a także odnośnie ustaleń i wniosków płynących z opracowanej Prognozy.

Uwagi można zgłaszać od 10 maja do 1 czerwca br. w różnorodny sposób:

d16tgpb

- osobiście na specjalnym formularzu uwag dostępnym w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury,

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie identycznego formularza dostępnego na witrynie internetowej Ministerstwa lub

- ustnie, podczas jednego z 4 spotkań konsultacyjnych, które zorganizowane będą w drugiej połowie maja. Jako miejsca spotkań konsultacyjnych wybrano Kraków, Szczecin, Lublin oraz Warszawę, co powinno pozwolić na udział w nich mieszkańców różnych regionów Polski.

Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych oraz dokumenty poddawane opiniowaniu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa, w zakładce Ogłoszenia. Wyłożone zostały również do wglądu w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej, w budynku przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

d16tgpb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d16tgpb