Trwa ładowanie...
d4f760o

MIB: Rozdzielono 366 mln zł subwencji ogólnej na drogi samorządowe

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Zakończył się podział środków dostępnych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych w 2016 roku. Dostępna w 2016 r. kwota - 336 mln zł - została w całości rozdysponowana, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Share
d4f760o

"Dofinansowanie dla realizowanych zadań uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- 12 województw, na kwotę 27,3 mln zł,

- 119 powiatów, na kwotę 120,6 mln zł,

d4f760o

- 38 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 165,1 mln zł,

- Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, na kwotę 23 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Poziom dofinansowania z rezerwy to 50% wartości zadania, podano również.

W 2016 r. dofinansowanie uzyskały zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe, posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zadania remontowe dróg i obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

d4f760o

Środki z rezerwy subwencji ogólnej są przeznaczane na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu; remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu; utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę - przeprawa promowa w Świnoujściu, przypomina resort.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ściśle ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

(ISBnews)

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o