Trwa ładowanie...
d416q1n

MIDAS - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za ro ...

MIDAS - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. (11/2015)

Share
d416q1n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Midas S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył do Rady Nadzorczej Spółki, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. Zarząd Spółki wnioskował o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014, w wysokości 12.380.591,87 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 87/100), w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Pozytywnie zaopiniowany wniosek Zarządu zostanie przedstawiony do rozstrzygnięcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-028 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Stanów Zjednoczonych | | 61A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2015-05-11 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

Podziel się opinią

Share
d416q1n
d416q1n